Diarienummer FN-0321/2017
Titel Förskolenämndens verksamhetsplan med budget 2018
Startdatum 2017-08-10
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till förskolenämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Förskolenämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens verksamhetsplan med budget 2018 fastställd på sammanträdet den 30 november 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Förskolenämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-12-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3