Diarienummer FN-0313/2017
Titel Revidering av medarbetare som ska representera förskolenämnden i Sundbybergs stads pensionärsråd
Startdatum 2017-08-03
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument