Diarienummer FN-0312/2017
Titel Remittering av remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)
Startdatum 2017-08-03
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss till förskolenämnden - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-08-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-08-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) fastställd den 21 september 2017 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet