Diarienummer FN-0174/2017
Titel Remiss - samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-06-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss - samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss - samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg fastställd på nämnden den 21 september 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet