Diarienummer FN-0172/2017
Titel Remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-20
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Möjlighet till förlängd svarstid - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Särskilt yttrande Vänsterpartiet 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 21 september 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3