Diarienummer FN-0171/2017
Titel Remiss om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Möjlighet till förlängd svarstid - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över remiss om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över remiss om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Särskilda yttranden Socialdemokraterna 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 21 september 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Inkommen remiss över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-11-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad fastställd på sammanträdet den 30 november 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-12-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3