Diarienummer FN-0154/2017
Titel Ansökan om start av fristående verksamhet, Norlandia förskolor
Startdatum 2017-05-17
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om att få starta och driva förskolan Piraten i Sundbyberg 2017-05-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Ansökan om start av fristående verksamhet, Norlandia Förskolor AB 2017-06-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Ansökan om start av fristående verksamhet, Norlandia Förskolor AB 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Vänsterpartiet 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet