Diarienummer FN-0144/2017
Titel Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-05
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad- för synpunkter senast den 30 juni 2017 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 22 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet