Diarienummer FN-0142/2017
Titel Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla
Startdatum 2017-05-04
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby fastställd på nämnden den 22 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet