Diarienummer FN-0137/2017
Titel Brukarundersökning 2017
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Brukarundersökning 2017 2017-04-26 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Brukarundersökning 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet