Diarienummer FN-0136/2017
Titel Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-04-26 Utgående Visa fil
1, 2
Rättelseblad inför förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Rapportering av uppdraget av utreda hur förskolan i Sundbyberg skulle kunna inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-08-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Utredning hur förskolan i Sundbyberg skulle kunna inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-08-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Rapportering av uppdraget av utreda hur förskolan i Sundbyberg skulle kunna inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet