Diarienummer FN-0133/2017
Titel Redovisning av synpunkter 20170101-20170430
Startdatum 2017-04-21
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Redovisning av synpunkter januari 2017-april 2017 2017-04-21 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Redovisning av synpunkter januari 2017-april 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet