Diarienummer FN-0122/2017
Titel Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
RE: Granskningsrapport ensakommande 2017-03-16 Inkommande Visa dokumentet
Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-04-25 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet