Diarienummer FN-0106/2017
Titel Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Bävern 2, Storskogen, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-25
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Bävern 2, Storskogen, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 20 april 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet