Diarienummer FN-0105/2017
Titel Underrättelse om granskning för detaljplan för Lådmakaren 3 och 4, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-25
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för Lådmakaren 3 och 4, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-03-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag på yttrande över detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande Socialdemokraterna 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 20 april 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet