Diarienummer FN-0104/2017
Titel Sundbyberg stads strategi för digitalisering
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-07
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Sundbyberg stads strategi för digitalisering - för yttrande senast den 30 april 2017 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över remiss Sundbyberg stads strategi för digitalisering 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över Sundbyberg stads strategi för digitalisering fastställd på nämnden den 20 april 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-07-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3