Diarienummer FN-0068/2017
Titel Månadsrapport per sista februari 2017 för förskolenämnden
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-21
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport per sista februari 2017 för förskolenämnden 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2
Rapport - Månadsrapport per sista februari 2017 för förskolenämnden 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 16 mars 2017 - Månadsrapport per sista februari 2017 för förskolenämnden 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet