Diarienummer FN-0061/2017
Titel Närvarorätt för personalföreträdare vid nämndens sammanträde
Startdatum 2017-02-14
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-21
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument