Diarienummer FN-0043/2017
Titel Medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga
Startdatum 2017-02-02
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av medborgarförslag för yttrande till förskolenämnden 2017-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-02-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga fastställd på nämnden den 20 april 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-11-08 Inkommande Visa fil
1, 2