Diarienummer FN-0042/2017
Titel Medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger
Startdatum 2017-02-02
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-07
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av medborgarförslag för yttrande till förskolenämnden 2017-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-02-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger fastställd på nämnden den 20 april 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2