Diarienummer FN-0041/2017
Titel Medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen)
Startdatum 2017-02-01
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-25
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av medborgarförslag för yttrande till förskolenämnden 2017-02-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) 2017-02-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) fastställd på nämnden den 20 april 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet