Diarienummer FN-0040/2017
Titel Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2016
Startdatum 2017-02-01
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-21
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2016 2017-02-01 Utgående Visa fil
1, 2
Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2016 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 16 mars 2017 - Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2016 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet