Diarienummer FN-0012/2017
Titel Status byggnation januari 2017
Startdatum 2017-01-13
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-21
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument