Diarienummer FN-0011/2018
Titel Remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om granskning
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om granskning 2018-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om granskning 2018-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om granskning 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om granskning fastställd på sammanträdet den 22 februari 2018 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om gra 2018-02-26 Utgående Visa dokumentet