Diarienummer FN-0010/2018
Titel Ansökan om bidrag till Rissnekyrkans öppna förskola 2018
Startdatum 2018-01-25
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Gällande ansökan om bidrag till Rissnekyrkans Öppna förskola- har inte fått respons.. 2017-12-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Fwd: ang ansökan Öppna förskolan Rissnekyrkan 2017-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Re: SV: ang ansökan Öppna förskolan Rissnekyrkan 2017-12-27 Inkommande PUL
VB: Message from "RNP002673581F66" 2018-01-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Ansökan om bidrag till Rissnekyrkans öppna förskola 2018 2018-01-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Ansökan om bidrag till Rissnekyrkans öppna förskola 2018 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Ansökan om bidrag till Rissnekyrkans öppna förskola 2018 2018-03-01 Utgående Visa dokumentet