Diarienummer FN-0005/2018
Titel Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2017
Startdatum 2018-01-16
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2017 2018-01-16 Utgående Visa fil
1, 2
Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2017 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan 2017 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet