Diarienummer FN-0004/2018
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål september 2017-december 2017
Startdatum 2018-01-08
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål september 2017-december 2017 2018-01-08 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål september 2017-december 2017 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet