Diarienummer FN-0003/2018
Titel Reviderade riktlinjer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp enligt skollagen
Startdatum 2018-01-04
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument