Diarienummer FN-0001/2017
Titel Samlingsärende för förskolenämnden 2017
Startdatum 2017-01-02
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse med föredragningslista till förskolenämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens protokoll från sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 16 mars 2017 2017-03-03 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till förskolenämndens sammanträde den 16 mars 2017 2017-03-03 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens protokoll från sammanträde den 16 mars 2017 2017-03-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 16 mars 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 16 mars 2017 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 20 april 2017 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Föredragningslista till förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens protokoll från sammanträde den 20 april 2017 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 20 april 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 22 maj 2017 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Föredragningslista till förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens protokoll från sammanträdet den 22 maj 2017 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 22 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 21 september 2017 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens protokoll från sammanträde den 21 september 2017 2017-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 21 september 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 26 oktober 2017 2017-10-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 2017-10-13 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens protokoll från sammanträde den 26 oktober 2017 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 26 oktober 2017 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 30 november 2017 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens protokoll från sammanträde den 30 november 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 30 november 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet