Diarienummer BTN-1902/2015
Titel Remiss - Detaljplan för ny- och påbyggnad av fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad
Startdatum 2015-10-21
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-09-05
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Underrättelse om detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2015-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Remiss - Samråd om detaljplan för ny- och påbyggnad av fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2015-10-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 17 november 2015 - Remiss - Samråd om detaljplan för ny- och påbyggnad av fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2015-11-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 17 november 2015 till kommunstyrelsen 2015-11-18 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för ny- och påbyggnad på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för ny- och påbyggnad på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för ny- och påbyggnad på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - Detaljplan för ny- och påbyggnad av fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om godkännande efter granskning avseende detaljplan för Spiken 11 och 12 i Sundbyberg 2017-12-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om antagande av detaljplan för Spiken 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-12-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om laga kraft - Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2018-09-04 Inkommande Visa fil
1, 2