Diarienummer BTN-1802/2015
Titel Arkivbeskrivning för byggnads- och tillståndsnämnden
Startdatum 2015-09-24
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Överlämning av stadsbyggnads- och miljönämndens arkiv 2016-12-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Arkivbeskrivning för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-03-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till Arkivbeskrivning för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Arkivbeskrivning för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Arkivbeskrivning för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet