Diarienummer BTN-1790/2015
Titel Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad
Startdatum 2015-09-22
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-26
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad, underrättelse om samråd 2015-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamnsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad, underrättelse om samråd 2015-09-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 oktober 2015 - Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamnsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad, u 2015-10-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag - Remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamnsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad, underrättelse om samråd 2015-10-15 Utgående
Remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för Päronet 2, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - underrättelse för granskning av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad 2017-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-07 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen 15 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om godkännande efter granskning för detaljplan Päronet 2, Sundbyberg 2017-11-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Underrättelse om antagande av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Sundbyberg 2017-12-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om laga kraft för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2018-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2