Diarienummer BTN-1532/2015
Titel Remiss - Detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg
Startdatum 2015-06-02
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-18
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg. Svar senast 17 juli 2015 2015-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Remiss - Detaljplan för bostäder på fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör 2015-06-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expedierat underlag inför byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 augusti 2015 till planenheten. 2015-07-10 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 augusti 2015 - Remiss - Detaljplan för bostäder på fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör 2015-08-19 Upprättat Visa dokumentet
Expedierad till kommunstyrelsen 2015-08-20 Utgående
Remiss - Samråd om detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2016-03-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Remiss - Samråd om detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2016-03-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Underlag expedierat till stadsledningskontoret 2016-05-06 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 maj 2016 - Remiss - Samråd om detaljplan för påbyggnad av lägenheter på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg 2016-05-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollstutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 maj 2016 2016-05-26 Utgående
Remiss- underrättelse om granskning för detaljplan för returpark inom Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbybergs stad. 2016-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1 Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbybergs stad 2016-11-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Rättelse av underrättelse om granskning för Gulmåran 1 i Sundbybergs stad 2016-11-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Svar på remiss - Granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1 Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbybergs stad 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 2017-02-01 Utgående
Underrättelse om laga kraft för detaljplan Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, Sundbyberg 2017-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2