Diarienummer BTN-1073/2016
Titel Remiss - Begäran om yttrande angående Arvid Nordquist H.A.B:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i Solna kommun
Startdatum 2016-12-27
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förfrågan 2016-12-23 Inkommande PUL
Svar på remiss - Begäran om yttrande angående Arvid Nordquist H.A.B:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i Solna kommun 2017-01-02 Utgående PUL
Begäran om förlängd yttrande tid 5511-47644-2016 2017-01-10 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Svar på remiss - Begäran om yttrande angående Arvid Nordquist H.A.B:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i Solna kommun 2017-02-01 Upprättat PUL
Expediering av protokollsutdrag samt förslag till yttrande beslut till Länsstyrelsen i Stockholmslän - ärendenummer 5511-47644-2016 2017-02-01 Utgående PUL
Mottagningsbekräftelse - ärendenummer 5511-47644-2016 2017-02-01 Inkommande PUL
Remittering av ”Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Arvid Norqvists ansökan om utökat tillstånd för miljöfarlig verksamhet” till byggnads- och tillståndsnämnden för besvarande. 2017-04-03 Inkommande PUL
Svar på Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Arvid Norqvists ansökan om utökat tillstånd för miljöfarlig verksamhet 2017-04-10 Utgående PUL
Förslag till yttrande på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Arvid Nordqvists ansökan om utökat tillstånd för miljöfarlig verksamhet 2017-04-18 Upprättat PUL
Uppskov 2017-04-20 Inkommande PUL
Yttrande på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Arvid Nordquist H.A.B:s ansökan om utökad tillstånd för miljöfarlig verksamhet 2017-05-23 Upprättat PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Svar på Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Arvid Norqvists ansökan om utökat tillstånd för miljöfarlig verksamhet 2017-05-29 Upprättat PUL
Mottagningskvitten - Yttrande på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Arvid Nordquist H.A.B:s ansökan om utökad tillstånd för miljöfarlig verksamhet 5511-47664-2016 2017-05-30 Inkommande PUL
Tillståndsbeslut Arvid Nordquist HAB 5511-47664-2016 2017-08-29 Inkommande PUL