Diarienummer BTN-1068/2016
Titel MÖNSTERSKRIVAREN 7-17 (blivande MÖNSTERSKRIVAREN 18 och 19), Arrendevägen 23, 25, 27, 29, 31, Skrivargatan 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bygglov för nybyggnad av två st. radhuslängor
Startdatum 2016-12-23
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-12-23 Inkommande PUL
Handlingsförteckning 2016-12-23 Inkommande PUL
Planritningar 2016-12-23 Inkommande PUL
Sektion- och fasadritningar 2016-12-23 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-12-23 Inkommande PUL
Kulörbeskrivning Lgh 7-11 2016-12-23 Inkommande PUL
Illustration 2016-12-23 Inkommande PUL
Kulörbeskrivning Lgh 12-17 2016-12-23 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-01-02 Utgående PUL
Föreläggande om komplettering MÖNSTERSKRIVAREN 7-17, Arrendevägen/Skrivargatan. Bygglov för nybyggnad av radhus. 2017-01-16 Utgående PUL
Möte Mönsterskrivaren 7-17, fred 27/1 kl 13 2017-01-25 Inkommande PUL
Komplettering - bekräftelse gällande fastighetsreglering 2017-01-26 Inkommande PUL
Bekr. fastighetsreglering 2017-02-06 Inkommande PUL
Färgsättning - lgh 7-17, alternativ 2 2017-02-03 Inkommande PUL
Kompletterande handlingar bygglov Mönsterskrivaren 2017-02-10 Inkommande PUL
Diskussion ang utvändiga färger Mönsterskrivaren 2017-02-03 Inkommande PUL
Förslag utvändiga kulörer Mönsterskrivaren 2017-02-03 Inkommande PUL
SV: SV: Färger Mönsterskrivaren 2017-02-14 Utgående PUL
Reviderade ritningar, plan- fasadritning Mönsterskrivaren 18, 19, översiktsplan, prel nybyggnadskarta 2017-02-16 Inkommande PUL
Blivande Mönsterskrivaren 18 & 19 efter fastighetreglering 2017-02-13 Inkommande PUL
Färger Mönsterskrivaren 2017-02-17 Utgående PUL
Färger Mönsterskrivaren komplettering kommer inom kort 2017-02-18 Inkommande PUL
Komplettering reviderad färgsättning 2017-02-21 Inkommande PUL
MÖNSTERSKRIVAREN 7-17 (blivande MÖNSTERSKRIVAREN 18 och 19), Arrendevägen 23, 25, 27, 29, 31, Skrivargatan 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bygglov för nybyggnad av två st. radhuslängor. 2017-02-21 Utgående PUL
höjdsystem RH 2000 2017-02-22 Inkommande PUL
Reviderade plan- och fasadritning, 2017-02-10, 2017-02-21, inlämnade i A1-format 2017-02-24 Inkommande PUL
Komplettering - förrättning 2017-03-20 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - MÖNSTERSKRIVAREN 7-17 (blivande MÖNSTERSKRIVAREN 18 och 19), Arrendevägen 23, 25, 27, 29, 31, Skrivargatan 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bygglov för nybyggnad av två st. 2017-03-27 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Ang parkeringsplatser, Mönsterskrivaren 18 & 19 2017-05-23 Utgående PUL
Handlingar - brand, energi, ventilation och radon 2017-05-23 Inkommande PUL
SV: Borttagning av 3 st. parkeringsplatser, Mönsterskrivaren 18 & 19 2017-05-23 Inkommande PUL
Komplettering - översiktsplan, situationsplan 2017-05-30 Inkommande PUL
Utlåtande om tillgänglighet 2017-06-09 Inkommande PUL
Markprovtagning 2017-06-13 Inkommande PUL
Ritning - stenkista, dagvattenlösning Mönsterskrivaren Hus 18 och 19 2017-07-11 Inkommande PUL
Godkännande av dagvattenlösning för fastigheten Mönsterskrivaren 2017-07-11 Inkommande PUL
MÖNSTERSKRIVAREN 13-17 (blivande MÖNSTERSKRIVAREN 18), Arrendevägen 23, 25, 27, 29, 31.Beslut om startbesked för ett radhus bestående av fem bostadsrättslägenheter. 2017-07-11 Utgående PUL
MÖNSTERSKRIVAREN 7-12 (blivande Mönsterskrivaren 19), Skrivargatan 12, 14, 16, 18, 20, 22. Startbesked för uppförande av ett radhus bestående av sex bostadsrättslägenheter. 2017-07-11 Utgående PUL
Brandskyddsdokumentation, kontrollplan, ovk protokoll 2018-09-07 Inkommande PUL
Intyg brandskydd 2018-09-10 Inkommande PUL
MÖNSTERSKRIVAREN 7-17 (blivande MÖNSTERSKRIVAREN 18), Arrendevägen 23, 25, 27, 29, 31. Beslut om interimistiskt slutbesked t.o.m. 2020-10-10 för nybyggnad av 1 st. radhuslänga innehållande 5 st. lägenheter. 2018-10-10 Utgående PUL
MÖNSTERSKRIVAREN 7-17 (blivande MÖNSTERSKRIVAREN 19 och 19), Skrivargatan 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bygglov för nybyggnad av 1 st. radhuslänga innehållande 6 st. lägenheter 2018-10-10 Utgående PUL
Intyg Kontrollmätning Mönsterskrivaren 18 2018-12-12 Inkommande PUL