Diarienummer BTN-1065/2016
Titel MÖNSTERSKRIVAREN 2-6, (blivande Mönsterskrivaren 2) Ursviks Allé 15, 17, 19, 21, 23. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus.
Startdatum 2016-12-22
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-12-21 Inkommande PUL
Följebrev 2016-12-22 Inkommande PUL
Handlingar - Mönsterskrivaren 2-6, Ursviks Allé 15, 17, 19, 21, 23. Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus. 2016-12-27 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-01-02 Utgående PUL
VA-ritning 2017-01-03 Inkommande PUL
Rörritningar 2017-01-05 Inkommande PUL
Tekniskbeskrivning el- och telesystem, bilaga - armaturförteckning 2017-01-05 Inkommande PUL
MÖNSTERSKRIVAREN 2-6, (blivande Mönsterskrivaren 2), Ursviks Allé 15, 17, 19, 21, 23. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 2017-01-09 Utgående PUL
Handlingar i pdf och dwg Mönsterskrivaren 2-6 2017-01-16 Inkommande PUL
Mönsterskrivaren 2, BTN-1065/2016 2017-01-17 Utgående PUL
Granskning Mönsterskrivaren, BTN-1065/2016 2017-01-19 Utgående PUL
Mejl från Fastighetsförädlarna 2017-01-19 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev (rättelse) 2017-01-20 Utgående PUL
Gestaltning Mönsterskrivaren 2017-01-25 Inkommande PUL
Inkomna bygglovshandlingar enligt handlingsförteckningar, 2017-02-03 2017-02-06 Inkommande PUL
Reviderade ritningar (inkomma i pappersform tidigare) 2017-02-16 Inkommande PUL
Kontrollplan 2017-02-17 Inkommande PUL
Justerad, Utvändig material och kulörbeskrivning gällande kulör på markiser 2017-02-24 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - MÖNSTERSKRIVAREN 2-6, (blivande Mönsterskrivaren 2), Ursviks Allé 15, 17, 19, 21, 23. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 2017-03-27 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Överklagan av byggnadslov 2018-05-03 Inkommande PUL
Beslut om avvisning av överklagan 2018-05-07 Utgående PUL