Diarienummer BTN-1053/2016
Titel Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad - åtgärdsplan
Startdatum 2016-12-16
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad inom området butik samt uppföljning av tidigare revision 2016-12-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad - åtgärdsplan 2017-01-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad - åtgärdsplan 2017-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad - åtgärdsplan 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad - åtgärdsplan 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Mottagningsbekräftelse från Länsstyrelsen 2017-02-16 Inkommande Visa dokumentet
Åtgärdsplan revision livsmedelskontroll Sundbyberg 2017-02-22 Inkommande Visa dokumentet
Bedömning av åtgärdsplan efter revision livsmedelskontrollen 2017-03-14 Inkommande PUL
Bedömning av åtgärdsplan med anledning av resultat från Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen 2017-03-16 Inkommande Visa dokumentet
Delredovisning av livsmedelskontrollens uppföljning av mål och åtgärder enligt åtgärdsplanen (Länsstyrelsens beteckning 281-26845-2016) 2017-04-01 Utgående Visa dokumentet
Expedierad via e-post 2017-03-31 Utgående
Expedierad brevledes 2017-04-03 Utgående
Delredovisning till Länsstyrelsen 2017-10-31 Utgående Visa fil
1, 2
Bedömning av delredovisning från den 31 oktober avseende Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen 2018-01-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Svarsskrivelse - delredovisning av livsmedelskontrollens uppföljning av mål och åtgärde enligt åtgärdsplanen (ärende 281-26845-2016) 2018-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Meddelande om mottagna handlingar - Bedömning av delredovisningen från den 31 januari 2018 2018-04-25 Inkommande Visa fil
1, 2