Diarienummer BTN-1042/2016
Titel Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016
Startdatum 2016-12-13
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-03
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2016-12-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kompletterande anvisning till nämndernas verksamhetsberättelse 2016 2017-01-13 Inkommande Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-02-16 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Revisionsberättelse 2016 för Sundbybergs stad 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4