Diarienummer BTN-1031/2016
Titel BAGERIET 23, Landsvägen 57. Bygglov i efterhand för skylt "Landsvägen 57" samt byggsanktionsavgift
Startdatum 2016-12-08
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan, fotomontage 2016-12-08 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-12-12 Utgående PUL
kommunikation går ej att bevilja. 2016-12-13 Utgående PUL
Komplettering, ansökan, kontrollplan, fotomontage 2016-12-16 Inkommande PUL
Information om byggsanktionsavgift 8 860 kr och rättelse. Begäran info om hur sök vill gå vidare. 2016-12-22 Utgående PUL
Sökanden vill låta skylten sitta kvar och ta sanktionerna. 2016-12-22 Inkommande PUL
BAGERIET 23, Landsvägen 57. Bygglov i efterhand för skylt "Landsvägen 57" samt byggsanktionsavgift 2017-01-09 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - BAGERIET 23, Landsvägen 57. Bygglov i efterhand för skylt "Landsvägen 57" samt byggsanktionsavgift 2017-02-01 Upprättat PUL
Expedierat med mottagningsbevis 2017-02-02 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-02-03 2017-04-21 Inkommande PUL