Diarienummer BTN-1016/2016
Titel VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 134-138. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus.
Startdatum 2016-12-02
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-11-30 Inkommande PUL
Handlingsförteckning 2016-11-30 Inkommande PUL
Ytsammanställning 2016-11-30 Inkommande PUL
Lägenhetsförtecning 2016-11-30 Inkommande PUL
Tillgänglighetsutlåtande 2016-11-30 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-12-05 Utgående PUL
Anteckningar första granskning 2016-12-19 Utgående PUL
Anteckningar Vaktstugan 1 2016-12-20 Utgående PUL
Komplettering, utvändig material och kulörbeskrivning 2017-01-20 Inkommande PUL
Kompletteringar - ansökan, A-ritningar, ytsammanställning/lägenhetsförteckning, akustiskt program/trafikbullerberäkningar 2017-01-20 Inkommande PUL
Ritningar/handlingar utskrivna och inlämnade enligt handlingsförteckning 2017-01-20 2017-01-24 Inkommande PUL
Allmänna anvisningar 2017-01-26 Inkommande PUL
Kommunikation ang utrymningsvägar, buller och gestaltning på Vaktstugan 1 2017-01-31 Utgående PUL
Vaktstugan 1 2017-02-07 Utgående PUL
SV: Bygglovsansökan vaktstugan 1 2017-02-03 Inkommande PUL
SV: Bygglovsansökan på Vaktstugan 1 2017-02-01 Inkommande PUL
komplettering dagljusberäkning och rumshöjder 2017-02-07 Inkommande PUL
Vaktstugan 1, BTN-1016/2016 2017-02-20 Utgående PUL
VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 134-138. Fråga om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 2017-02-23 Utgående PUL
Rivning av grindstugan 2017-02-24 Utgående PUL
Tjänsteutlåtande BTN-1016/2016 2017-02-24 Utgående PUL
Yttrande om stadsmiljö- och serviceenhetens skrivelse 2017-03-03 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 134-138. Fråga om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 2017-03-27 Upprättat PUL
Expediering av protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 2017-03-27 Utgående PUL
Vaktstugan 1 2017-04-20 Utgående PUL
SV: Vaktstugan 1 2017-04-06 Utgående PUL
SV: Vaktstugan 1 - Nytt/ändrat bygglov 2017-05-10 Utgående PUL
Komplettering fasadgestaltning 2017-05-10 Inkommande PUL
Vaktstugan 1 2017-05-22 Utgående PUL
VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 134-138. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 2017-05-23 Utgående PUL
Tillgänglighetsutlåtande 2017-05-19 2017-05-23 Inkommande PUL
Handlingsförteckning 2017-05-23 Inkommande PUL
Ytsammanställning 2017-05-23 Inkommande PUL
Lägenhetsförteckning 2017-05-23 Inkommande PUL
Gröntytefaktor 2017-05-23 Inkommande PUL
Utv. kulör- och materialbeskrivning 2017-05-23 Inkommande PUL
Kompletteringar 2017-06-02 Inkommande PUL
Kompletteringar - Brandskyddsbeskrivningar 2017-06-07 Inkommande PUL
Kompletteringar - situationsplan, markplaneringsplan och grönytefaktor 2017-06-15 Inkommande PUL
Reviderade handlingar 2017-06-14 Inkommande PUL
Vaktstugan 1 2017-06-19 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 134-138. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 2017-06-22 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-06-22 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-06-26 Utgående PUL