Diarienummer BTN-1009/2016
Titel Remiss - Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering
Startdatum 2016-11-29
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering 2016-11-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Näringsdepartementets promemoria återbostadisering 2016-11-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-06 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Svar på remiss - Näringsdepartementets promemoria återbostadisering 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 expedierat till kommunstyrelsen 2017-02-16 Utgående