Diarienummer BTN-1002/2016
Titel Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, TacoBar, Landsvägen 69
Startdatum 2016-11-28
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-28
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-11-25 Inkommande PUL
Redovisning av budget 2016-11-25 Inkommande PUL
Hyresavtal 2016-11-25 Inkommande PUL
Underlag till Brandmyndigheten 2016-11-25 Inkommande PUL
Remissvar från Polismyndigheten 2016-12-02 Inkommande PUL
Uppgifter från Skatteverket 2016-12-12 Inkommande PUL
Överlåtelseavtal 2017-02-10 Inkommande PUL
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Taco Bar, Landsvägen 69 2017-02-15 Utgående PUL
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan slutligt beslut 2017-03-01 Utgående PUL
Reviderad ansökan 2017-03-07 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Taco Bar, Landsvägen 69 2017-03-27 Upprättat PUL