Diarienummer BTN-0979/2016
Titel SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Startdatum 2016-11-18
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Gällande bygglovsansökan för Sekretessen 2016-11-22 Utgående PUL
Ansökan och ritningar 2016-11-22 Inkommande PUL
SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2016-11-25 Utgående PUL
Markplan-sektion, Sekretessen 1, nytt förslag 2016-12-22 Inkommande PUL
Bygglovshandlingar 2017-01-04 Inkommande PUL
Ansökan 2017-01-05 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-01-09 Utgående PUL
Kompletterande beslutshandling, uppdaterad mark och sektionsritning samt översiktsplan mark (murar) 2017-01-26 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2017-02-01 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-02-01 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-02-02 Utgående PUL
Kompletteringar - handlingar inför samråd 2017-03-08 Inkommande PUL
Handlingar inför samråd - uppdaterad kontrollplan 2017-03-13 Inkommande PUL
Kompletteringar - handlingar inför samråd 2017-03-14 Inkommande PUL
Reviderad kontrollplan 2017-03-15 Inkommande PUL
Tekniskt samråd. SEKRETESSEN 1 - 5, Forskargränd 10 - 18. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och parhus 2017-03-17 Utgående PUL
Startbesked för mark- och grundläggningsarbeten SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. 2017-03-20 Utgående PUL
Reviderade ritningar 2017-04-19 Inkommande PUL
Handlingar som krävs inför tekniskt samråd, Sekretessen & Uppfinnaren 2017-05-02 Utgående PUL
SV: Tid för tekniskt samråd 2017-05-29 Utgående PUL
Komplettering inför tekniskt samråd - brandskydd, energiberäkning, utlåtande 2017-06-01 Inkommande PUL
Komplettering tekniskt samråd, Ventilationsritningar 2017-06-01 Inkommande PUL
Ang tekniskt beskrivning och K-ritningar 2017-06-07 Utgående PUL
Komplettering inför tekniska samråd - ritningar 2017-06-12 Inkommande PUL
SEKRETESSEN 1-5, Forskargränd. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och parhus. Tekniskt samråd gällande stomresning och färdigställande för fem hus 2017-06-13 Utgående PUL
Kontrollplan enligt PBL Panorama Rev B 170613.pdf 2017-06-13 Inkommande PUL
Ändring av fasadmaterial och justerad indelning på fasad 2017-06-13 Inkommande PUL
Konstruktionshandlingar, Brf Panorama Sekretessen 1-5 & Uppfinnaren 1-7 2017-06-21 Inkommande PUL
SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Startbesked 2017-06-26 Utgående PUL
Arb.platsbesök 3/10-2017 kl 09 2017-08-30 Utgående PUL
SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Protokoll från arbetsplatsbesök, nybyggnad av enbostadshus 2017-10-03 Utgående PUL
SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18, Hus 1. Ansökan slutintyg. 2018-07-23 Inkommande PUL
SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Interimistiskt slutbesked tom 2018-12-31. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 2018-07-24 Utgående PUL
SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Aktualiserat interimistiskt slutbesked tom 2018-12-31. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 2018-09-27 Utgående PUL
Utlåtande från KA 2018-09-26 Inkommande PUL
Signerad kontrollplan 2018-09-26 Inkommande PUL
OVK 2018-09-26 Inkommande PUL
BSD & Intyg 2018-09-26 Inkommande PUL
Utlåtande tillgänglighet 2018-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Mätning lufttäthet 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Mätning buller 2018-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Lägeskontroll 2018-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Radonmätning 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Energibalansberäkning 2018-09-26 Inkommande PUL
Relationshandlingar E1 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Relationshandlingar E2, Arkitekt 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Relationshandlingar E2, Konstruktion 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Relationshandlingar E2, RH_VVS Parhus typ 1 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Relationshandlingar E2, RH_VVS Parhus typ 2 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Relationshandlingar E2, RH_VVS_Villor 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Intyg EKS från K om dimensionering 2018-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Sotare, Taksäkerhet 2018-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Sotare, Imkanal 2018-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Utlåtande fukt 2018-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6