Diarienummer BTN-0966/2016
Titel TRYCKERIET 10, Franstorpsvägen 7NB, Bygglov för balkongförlängning samt inglasning
Startdatum 2016-11-16
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-01
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-11-16 Inkommande Visa dokumentet
Bekräftelsebrev 2016-11-21 Utgående
Bekräftelsebrev 2016-11-21 Utgående Visa dokumentet
Bekräftelsebrev 2016-11-21 Utgående Visa dokumentet
begäran om komplettering. Bygglov för balkongförlängning samt inglasning 2016-11-23 Utgående Visa dokumentet
Komplettering, situationsplan, fasadritningar 2016-11-25 Inkommande PUL
begäran om komplettering 2016-11-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Komplettering, plan-fasad-sektionsritning, situationsplan, typritning 2016-12-14 Inkommande PUL
kommnikation avslag eller ändra 2016-12-20 Utgående Visa dokumentet
Svar ang ev möte på plats Tryckeriet 10, btn-0966/2016 2017-01-12 Utgående Visa dokumentet
SV: Tryckeriet 10 2017-01-13 Utgående Visa dokumentet
SV: Tryckeriet foton grannbalkonger 2017-01-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
TRYCKERIET 10, Franstorpsvägen 7NB, Fråga om bygglov för balkongförlängning samt inglasning 2017-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
kommunikation med sökande ang tjänsteskrivelse 2017-01-31 Utgående Visa dokumentet
Kommunikation tjänsteskrivelse TRYCKERIET 10 2017-02-08 Utgående Visa dokumentet
btn-0966/2016. TRYCKERIET 10, kommunikation av skrivelse 2017-02-08 Utgående Visa fil
1, 2
Inkomna synpunkter 2017-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
kommunicering slutgiltig tjänsteskrivelse 2017-02-24 Utgående Visa fil
1, 2
Fråga och svar Slutgiltig tjänsteskrivelse 2017-02-28 Utgående Visa fil
1, 2
Slutgiltig tjänsteskrivelse 2017-02-28 Inkommande Visa dokumentet
Svar - slutgiltig tjänsteskrivelse 2017-02-28 Inkommande Visa dokumentet
SV: BTN-0966/2016, Tryckeriet 10 2017-02-28 Utgående Visa dokumentet
Kommunikation i ärendet 2017-02-28 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - TRYCKERIET 10, Franstorpsvägen 7NB, Fråga om bygglov för balkongförlängning samt inglasning 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut med REK 2017-03-28 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-04-06 Inkommande PUL
SV: Frågor om detaljplan från Planavd. 2017-05-30 Inkommande PUL