Diarienummer BTN-0929/2017
Titel KARTAN 1,Lötsjövägen 6. Fråga om olovligt ianspråktagande av lokaler utan slutbesked
Startdatum 2017-12-11
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anmälan om olovligt ianspråktagande av lokaler 2017-09-12 Inkommande PUL
Korrespondens 2017-12-11 Inkommande PUL
KARTAN 1,Lötsjövägen 6. Fråga om olovlig ianspråktagande av lokaler utan slutbesked 2017-12-15 Utgående PUL
BTN-0929-2017-3 KARTAN 1,Lötsjövägen 6. Fråga om olovlig ianspråktagande av lokaler utan slutbes 2017-12-20 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - KARTAN 1,Lötsjövägen 6. Fråga om olovlig ianspråktagande av lokaler utan slutbesked 2018-02-14 Upprättat PUL
Expediering av beslut med mottagningsbevis 2018-02-14 Utgående PUL
Mottagningsbevis - kvittens 2018-02-19 Inkommande PUL