Diarienummer BTN-0919/2017
Titel LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 134-144. Bygglov för skylt "Rapid"
Startdatum 2017-12-06
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-12-06 Inkommande PUL
Kontrollplan 2017-12-06 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-12-06 Inkommande PUL
Fotomontage-detaljritning 2017-12-06 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-12-11 Utgående PUL
Ansökan om skylt, Lådmakaren 3, BTN-0919/2017 2017-12-20 Utgående PUL
Ändring av logga 2017-12-21 Inkommande PUL
LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 134-144. Ansökan om bygglov för skylt "Rapid" 2018-01-10 Utgående PUL
Inkommet yttrande 2018-01-23 Inkommande PUL
Fullmakt 2018-01-23 Inkommande PUL
Kommunicering i ärende: Dnr: BTN-0919/2017, Lådmakaren 3, Rissneleden 134 – 144. 2018-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunicering i ärende: Dnr: BTN-0919/2017, Lådmakaren 3, Rissneleden 134 – 144. 2018-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunicering i ärende: Dnr: BTN-0919/2017, Lådmakaren 3, Rissneleden 134 – 144. 2018-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 134-144. Ansökan om bygglov för skylt "Rapid" 2018-02-14 Upprättat PUL
Expediering av beslut 2018-02-14 Utgående
Mottagningsbevis, kvittens 2018-02-16 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Överklagan med fullmakt 2018-02-23 Inkommande Visa dokumentet
Rättidsprövning 2018-02-23 Utgående Visa dokumentet
mottagningsbekräftelse LST.pdf 2018-02-23 Inkommande Visa dokumentet