Diarienummer BTN-0918/2017
Titel SUNDBYBERG 2:26, Kavallerivägen. Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för tre skolbyggnader
Startdatum 2017-12-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan, karta 2017-12-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Bekräftelsebrev 2017-12-05 Utgående Visa dokumentet
Ang evakuering skola till Sundbyberg 2:26 2017-12-05 Utgående Visa dokumentet
Beg. om komplettering 2017-12-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
SUNDBYBERG 2:26, Artillerivägen. Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för skolpaviljonger 2017-12-14 Utgående Visa dokumentet
Komplettering - Situationsplan, planritningar, sektionsritning, fasadritning, handlingsförteckning 2017-12-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Bekräftelse från DN Beställning av kungörelse ”Plan- och byggärenden” 2018-01-02 Inkommande Visa dokumentet
Korrektur från DN 5086229 gällande annons i tidning. Kostnad 10 730 kr att fördelas på tre ärenden. 2018-01-02 Inkommande Visa fil
1, 2
begäran om komplettering. Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för skolpaviljonger 2018-01-02 Utgående Visa dokumentet
Kungörselseannons Mitt i Sundbyberg. Kostnad 2613 kr att fördelas på tre ärenden. 2018-01-02 Inkommande Visa dokumentet
Annons i Lokaltidningen - Orderbekräftelse 2018-01-02 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs Stad_Korrektur Mitt i v. 2 4135041_.indd 2018-01-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Komplettering - handlingar inför tekniskt samråd 2018-01-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SUNDBYBERG 2:26, Kavallerivägen. Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för skolpaviljonger 2018-01-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
beg om komplettering, KA, utevistelse, parkering m.m. 2018-01-17 Utgående Visa dokumentet
komplettering kommer inom kort 2018-01-17 Inkommande Visa dokumentet
KA anmälan och ritning för angöring 2018-01-18 Inkommande PUL
Komplettering - ritningar 2018-02-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Tillkommande beslutshandling - reviderad situationsplan 2018-02-12 Inkommande Visa dokumentet
Komplettering - VA-ritningar 2018-02-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - SUNDBYBERG 2:26, Kavallerivägen. Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för skolpaviljonger 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Kungörelse av beslut 2018-02-14 Utgående Visa dokumentet
Expediering av beslut till sökande 2018-02-14 Utgående
Komplettering - kontrollplan 2018-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Tekniskt samråd 2018-02-19 Utgående Visa dokumentet
SUNDBYBERG 2:26, Kavallerivägen. Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för tre skolbyggnader. Startbesked 2018-02-19 Utgående Visa dokumentet
Startbesked 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2
SUNDBYBERG 2:26, Kavallerivägen. Protokoll från arbetsplatsbesök för tre skolbyggnader. 2018-03-22 Utgående Visa dokumentet
SUNDBYBERG 2:26, Kavallerivägen. Beslut om kompletterande villkor enligt kap. 10:29 PBL för tre skolbyggnader 2018-03-23 Utgående Visa dokumentet
Förtydligande 2018-03-28 Inkommande Visa dokumentet
Handlingar till slutanmälan 2018-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5