Diarienummer BTN-0918/2016
Titel SUNDBYBERG 2:17, Dimslöjan 1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger.
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan, följebrev 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Bekräftelsebrev 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
BEgäran om komplettering, förtydligande 2016-12-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Bekräftelse att ansökan avser förlängning av 0174/2012 2016-12-06 Inkommande Visa dokumentet
Fasadritningar 2016-12-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Planritningar 2016-12-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om komplettering tekniska egenskapskrav 2016-12-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beställning av annons hos Mitt i Sdg: kungörelse enligt plan- och bygglagen, BTN-0918/2016 2016-12-07 Utgående Visa dokumentet
Bekräftelse mottagen beställning annons: kungörelse enligt plan- och bygglagen, BTN-0918 2016-12-07 Inkommande Visa dokumentet
Annons i Lokaltidningen - Orderbekräftelse 2507 kr + moms 2016-12-07 Inkommande Visa dokumentet
Annonskorrektur sundbyberg stad v. 50 4100324_.indd 2016-12-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran om komplettering, bärförmåga, brand, ovk, hiss 2016-12-08 Utgående Visa dokumentet
Komplettering, hissbesiktning, OVK protokoll 2016-12-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Brandsäkerhet dimslöjan, Sundbyberg 2:17, förskolelokaler. Kopia till Räddningsstjänsten. 2016-12-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
SUNDBYBERG 2:17, Dimslöjan 1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger. 2017-01-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Begäran om komplettering med KA senast 2016-02-28. 2017-01-09 Utgående Visa fil
1, 2
Anstånd inkomma med yttrande från statiker och brandkonsult 2017-01-10 Utgående Visa dokumentet
Komplettering, yttrande- hållfasthetsintyg, PM brand 2017-01-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kungörelse av beslut 2017-02-16 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - SUNDBYBERG 2:17, Dimslöjan 1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger. 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Beslut samt handlingar expedierat till kommunlokaler 2017-02-16 Utgående PUL