Diarienummer BTN-0916/2016
Titel Internkontrollplan 2017 för byggnads- och tillståndsnämnden
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-27
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan 2017 för byggnads- och tillståndsnämnden 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Internkontrollplan 2017 för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-02-06 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Internkontrollplan 2017 för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträden den 13 februari 2017 -Internkontrollplan 2017 för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-02-16 Utgående