Diarienummer BTN-0904/2017
Titel Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2017-11-29
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-14
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar nämndernas VB med bokslut 2017 2017-11-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2017-11-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2017-11-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads årsredovisning samt protokollsutdrag 2018-05-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3